Modalitat lliure Read more

Modalitat lliure

Vàlid per als mesos de Gener i Febrer de 2017. Es podrà gaudir de tot el matí d’activitat lliurement. No inclou monitor.

Modalidad libre Read more

Modalidad libre

Válido para los meses de enero y febrero de 2017. Se podrá disfrutar toda la mañana de libre actividad. Actividad sin monitor.

Free style Read more

Free style

Valid for the months of January and February 2017. You can enjoy all morning free activity. Activity without monitor.